ADMINISTRARE FINANCIARA

✓ plata facturilor catre furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii;
✓ efectuarea platilor personalului angajat al asociatiei la datele stabilite de comun acord, daca situatia financiara a asociatiei permite aceasta;
✓ Intocmirea tuturor fiselor contabile necesare pentru contabilitatea in partida simpla a asociatiei de proprietari registru de casa, registru banca, registru jurnal, fise de fonduri, state de plata, fise de apartament, fise de furnizori, registru inventor, situatie activ-pasiv, lista de plata
✓ depunerea declaratiilor fiscale pentru angajati si colaboratori ;
✓ mentinerea relatiilor cu furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii.
✓ monitorizarea modificarilor ce pot surveni in cadrul Legislatiei in vigoare, in domeniul contabilitatii in partida simpla a Asociatiilor de Proprietari, precum si identificarea modalitatilor de punere a acestora in practica.
✓ intocmirea ordinelor de plata pentru serviciile prestate catre Asociatie;
✓ achitarea taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, pentru partile comune ale asociatiei de Proprietari
✓ incasarea cotelor de intretinere aferente fiecarui apartament in parte, penalitatile de intarziere la plata cotelor de intretinere si/sau fonduri,in urma afisarii in prealabil si la loc vizibil a Programului de Incasare pentru luna respectiva(incasarea se va face prin casier desemnat pentru asociatie, document bancar sau la sediul Prestatorului) ;