ADMINISTRARE TEHNICA

✓ activitati de verificare a starii subsolului, cailor de acces in imobil, palierelor, si ghenelor
✓ verificarea functionarii ascensorului ;
✓ intocmirea referatelor de necesitate si prezentarea ofertelor, privind interventiile la partile comune solicitand acordul Comitetului si/sau Presedintelui pentru interventii ;
✓ Selectarea de oferte si prezentarea acestora spre analiza Comitetului Executiv al Asociatiei de Proprietari pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatii;
✓ afisarea listelor lunare de plati – in urma aprobarii date de catre cenzorul Asociatiei si Presedinte a listelor de incasare a cotelor de intretinere ;
✓ verificarea personalul ce presteaza in folosul asociatiei in baza altor contracte ;
✓ verificarea periodica a contoarelor de apa din apartamente;
✓ verificarea functionarii instalatiei electrice ;
✓ colectarea si constatarea reclamatiilor venite din partea proprietarilor ce vizeaza partile comune ;
✓ aprovizionarea cu materiale pentru curatenie si consumabile;
✓ da curs executarii lucrarilor / interventiilor numai dupa ce primeste acordul scris din partea organelor de conducere ale asociatiei,daca nu exista o alta conventie in acest sens ;
✓ participarea la receptia lucrarilor in urma solicitarii Comitetului Executiv al Asociatiei ce nominalizeaza comisia de receptie la terminarea lucrarilor ;